โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์

หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 25161
อนุบาล 33251
รวม อนุบาล83112
ประถมศึกษาปีที่ 12351
ประถมศึกษาปีที่ 22461
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 44481
ประถมศึกษาปีที่ 51451
ประถมศึกษาปีที่ 63251
รวมประถม1621376
รวมทั้งหมด2424488

บทความล่าสุด