โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์

หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

ข้อมูลบุคคลากร

นางสาวกุณชรัศม์พฤกษา เอนกเมธีพฤกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายสมศักดิ์ สิงหพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางณัทศศิร์ สิทธิสมบูรณ์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอัจฉรา กุลรังษีครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุภา แดงหนำครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด